Du er her: » Nye Elever

Særdeles velbesøgt ”Åbent Hus” på Køge Gymnasium 2014.

 

Stemningen var i top, nysgerrigheden stor, musikken swingede og alle var spændte, da rektor Peter Schiødt bød alle gæster velkommen i gymnasiets nye flotte multihal. Arrangementet var igen i år et rekordstort tilløbsstykke – ca. 800 gæster var mødt op for at høre om de mange tilbud inden for studieretninger, nye fag og ikke mindst for at se gymnasiet inde fra.

 

Faglighed, kreativitet, sammenhold, rummelighed og dannelse. Disse 5 ord kendetegner Køge Gymnasium. Og med dem bandt rektor Peter Schiødt sin velkomsttale sammen til Åbent Hus-arrangementet tirsdag d. 21. januar.

”Køge Gymnasium er også bærer af fællesskabet”, slog Peter Schiødt fast. ”Vi arbejder sammen. Vi tager os af hinanden. Og vi støtter hinanden – og det uanset om man går i 1. g eller 1. hf, eller om man er 3.g’er. Vi har et fællesskab, og vi splitter ikke op i indbyrdes grupper og fraktioner. Når du er med på Køge Gymnasium, er du en del af os.”

Vi ved alle at nytænkning – kreativitet og innovation – er nødvendigt for at Danmark skal klare sig internationalt. Peter Schiødt understregede: ”At være kreativ er at udfordre og udforske det, man arbejder med.”

”I skal til at tage en uddannelse, og det hænger selvfølgelig sammen med fag og studieretninger osv. Men I skal også gennem et forløb, som danner jer selv som mennesker”. Køge Gymnasium er et alment gymnasium – og har derfor tilbud til både de fagligt stærke og til dem, der skal have lidt støtte til at komme igennem uddannelsen. ”Vi har her på Køge Gymnasium en rigtig høj gennemførelse. Langt de fleste elever gør deres uddannelse færdig på den tid, der er sat af. Der er ikke meget frafald, som man ellers læser om i aviserne”, forklarede Peter Schiødt videre og begrundede den høje gennemførelsesprocent med såvel lektie- og studiecafe, studie-og læsevejledere – og ikke mindst at alle støtter den fælles proces. For de fagligt stærke elever, der går på Køge Gymnasium, er Akademiet for Talentfulde Unge en spændende mulighed, foruden en spændende science-profil med mange muligheder.  For de mere kunstnerisk anlagte er der den årlige stort opsatte musical samt mulighed for en særlig musik- eller billedkunstordning kaldet hhv. MGK og BGK.

 

Der er nok af spændende tilbud at vælge imellem, hvis man bliver optaget som gymnasie- eller hf-elev på Køge Gymnasium.

Efter nogle flotte indslag fra gymnasiets musikklasser, og elevtaler fra elevrådsformanden Trisse og 1. Hf’eren Caroline, fortsatte aftenen ude i de forskellige faglokaler, hvor skolens lærere og elever orienterede om de enkelte fag. I biologilokalet dissekerede elever svinehjerter og tilbød gæstfrit de besøgende at være med. I lokalet for informationsteknologi drønede robotter rundt med sensorerne indstillet på nærkamp. I billedkunst blev vist såvel videokunstprojekter som mere klassisk impressionistisk maleri. Og hos naturgeograferne var der både indlandsis og spændende gamle sten. De kommende elever og deres forældre kunne sidst på aftenen gå fra det meget velbesøgte arrangement klogere på Køge Gymnasiums kerneværdier – og en stor oplevelse rigere.

 

Studieretninger, der udbydes til næste skoleår kan ses på skolen hjemmeside www.kggym.dk .  

 

Ansøgningsfristen for gymnasiet og hf er d. 15/3 2014


Studieretning